➤2018Olympic Czech biathlon team. #vv#teamvitkova#biathlon#biathlonteam#bisthlonfan#biathlonf…➤instagram


チェコのバイラロンチーム。 #vv#teamvitkova#バイアロン#バイタルロンダム#bisthlonfan#バイアロンファミリー#チェコビータロン#チェコビーコンロンダム#チェコビーナスロン#チェコビーアロンファミリー#olympic#olympic2018Source